Testy

Tytuł:
Imię:
Nazwisko:
Nr wykonywania zawodu:
E-mail:
Hasło (min. 8 znaków):
Potwierdź hasło:

Adres do korespondencji:

Miasto:
Ulica:
Kod pocztowy:
Telefon:

Wróć do logowania

"EURODENS” - TOWARZYSTWO SZKOLENIA PODYPLOMOWEGO


W LUBLINIE


REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROGRAMU EDUKACYJNEGO


ZASADY OGÓLNE:


1. Regulamin określa zasady udziału w Programie Edukacyjnym dla Lekarzy Dentystów organizowanym przez Towarzystwo Szkolenia Podyplomowego EURODENS.

2. Korzystającym z programu może być osoba fizyczna, posiadająca prawo do wykonywania zawodu lekarza dentysty.

3. Programy edukacyjne – materiał edukacyjny + pytania sprawdzające uzyskaną wiedzę zostaną zamieszczone na stronie internetowej z ograniczonym dostępem www.eurodena.pl

UDZIAŁ W PROGRAMIE:


1. Udział w Programie Edukacyjnym polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania testowe z wybranego tematu. Do udzielenia odpowiedzi należy zapoznać się z zamieszczonymi pozycjami literatury.

2. Zestawy pytań testowych zawierają 5 odpowiedzi - w tym jedna odpowiedź jest prawidłowa, liczba pytań jest zmienna, jest podana oddzielnie dla każdego tematu

3. Wykaz literatury będzie załączony do każdego programu edukacyjnego, wykład w zakresie tematyki testów będzie dostarczany uczestnikom jako tekst drukowany.

4. Pytania testowe będą w zakresie materiałów dydaktycznych:

-wykaz literatury będzie załączony do każdego programu edukacyjnego,
-wysłuchaniem wykładów (uczestnik otrzymuje tekst drukowany).

5. Lekarz otrzymuje X pkt. edukacyjnych za czas poświęcony na zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi, wysłuchaniem wykładów lub materiałów dydaktycznych i wykładu i czas rozwiązania testu co najmniej udzieleniu 70% prawidłowych odpowiedzi..

6. System rejestracji uczestników

- na stronie www.eurodens.pl uczestnik wypełnia druk zgłoszenie do programu edukacyjnego
- w odpowiedzi na zgłoszenie otrzymuje kod dostępu ważny przez 10 dni umożliwiający dostęp do, pytań, materiałów dydaktycznych, Karty Odpowiedzi do wypełnienia.

7. W ciągu 4 tygodni od otrzymania wypełnionej Karty Odpowiedzi Towarzystwo Szkolenia Podyplomowego EURODENS zobowiązuje się do przesłania zaświadczenia o zdobytej ilości punktów na podany adres emailowy w druku zgłoszenia do programu edukacyjnego.

9. Czas trwania każdego programu edukacyjnego – rok lub dwa lata od otrzymania akredytacji.
Akceptuje warunki regulaminu