Pozostałe aktualności

Brak pozostałych aktualności

XVI Forum Stomatologii Praktycznej - Krynica 2020

Dodano - (2017-10-19 00:00:00)


XVI FORUM STOMATOLOGII PRAKTYCZNEJ

SZKOLENIE & NARTY & WYPOCZYNEK

Krynica Zdrój 2020

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy  na  XVI Forum Stomatologii Praktycznej do Krynicy-Zdroju.

To świetne połączenie rozwoju zawodowego i zimowego wypoczynku.


Poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje:

Data: zakwaterowanie 23.02.2020 r. – 01.03.2020 r.
       wykłady od 24.02.2020 r.  do 29.02.2020 r. w godzinach 16.00 -20.30

Miejsce: Hotel Pensjonat "Witoldówka" ul. Bulwary Dietla 10 , Krynica-Zdrój, Polska

Organizator: Towarzystwo Szkolenia Podyplomowego EURODENS

Kierownik naukowy:

Dr n med. Iwona Kuroń - Opalińska

Kierownik organizacyjny:

Lekarz stomatolog Maria Kleinrok

Zaproszeni wykładowcy:

dr n med. Marcin Aluchna

dr n. med. Danuta Borczyk, DDS 

dr n. med. Andrzej Bożyk

dr n. med. Michał Ganowicz

dr n. med. Michał Sobczak

radca prawny mgr Norbert Murdza

radca prawny mgr Beata Malec-PoznańskaInformacji telefonicznych udziela: 
 Janusz Kleinrok
tel. 601244319
 
Opis szkolenia i program dostępny na stronie: www.eurodens.pl


Program Szkolenia


Poniedziałek

Dr n med. Andrzej Bożyk

Temat: "Diagnostyka i leczenie zaburzeń czynnościowych narządu żucia".

 

 

Wtorek

 Dr n med Marcin Aluchna

Temat : Zastosowanie włókien syntetycznych w różnych sytuacjach klinicznych.

Wojciech Wilk

Temat : Stomatologia holistyczna. Fikcja czy realne szansa na zwiększenie zakresu usług ?

 

 

Środa

Radca prawny mgr Norbert Murdza

Radca prawny mgr Beata Malec-Poznańska

Temat: Stomatolog jako przedsiębiorca.


Czwartek

Dr n. md. Michał Sobczak

Nowości we współczesnej stomatologii dziecięcej.

 1. Kiedy i jak znieczulać pacjentów do zabiegów w stomatologii dziecięcej. Fakty i Mity na temat znieczulenia miejscowego u dzieci. ( 45 min)

 2. Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat leczenia chorób miazgi zębów mlecznych. (45 min)

 3. Endodoncja wieku rozwojowego bez tajemnic.  Apeksyfikacja czy regeneracja? (45 min)

 4. Jak udzielić pierwszej pomocy i zaplanować leczenie u pacjenta po urazie zębów stałych. (90 min)

 

Piątek

dr n. med. Michał Ganowicz

Przepis na bezpośrednie wypełnienia bez korekt.

Sytuacja z życia lekarza dentysty: robimy wypełnienie w bocznym zębie, kształtujemy bruzdy i stoki, wstępnie opracowujemy i… korygujemy w zgryzie - raz , drugi, trzeci, czwarty. Efekt? Płytkie bruzdy, płaskie stoki i niezbyt ładne wypełnienie.

Podczas tego seminarium dowiesz się jak unikać takich sytuacji, na co zwracać uwagę przy opracowaniu i wypełnianiu ubytku, jak dobrać i założyć formówkę. Nauczysz się jak wykorzystać anatomię do wykonania pięknych, anatomicznych i funkcjonalnych wypełnień.

 1. Wypełnienie i nakład – wskazania.

 2. Morfologia bocznych zębów – jak nauczyć się anatomii.

 3. Opracowanie ubytku – ważne szczegóły.

 4. Koferdam.

 5. Adhezja.

 6. Powierzchnie styczne – anatomiczna metoda odbudowy.

 7. Leczenie biologiczne miazgi.

 8. Wypełnienia metodą „bulk and body”.

 9. Modelowanie 3D.

 10. Okluzja pojedynczego zęba.

 11. Opracowanie, polerowanie i charakteryzacja wypełnień.

 

Sobota

Dr n med. Danuta Borczyk

Odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym.

    Leczenie endodontyczne we współczesnej stomatologii osiągnęło bardzo wysoki poziom. Wykorzystanie powszechne mikroskopów klinicznych sprawia, że leczone są zęby o złożonej anatomii korzenie. Dzięki zaawansowanej technologii można wypełnić szczelnie i na wile lat kanały korzeniowe. Pacjenci entuzjastycznie reagują na możliwość ratowania własnych zębów i oczywiście uniknięcia bólu. Tym niemniej w codziennej praktyce spotykamy się z powikłaniami. Ich przyczyną jest przede wszystkim brak adekwatnej odbudowy zęba po leczeniu endodontycznym. Bakterie zasiedlają ponownie kanały korzeniowe i dolegliwości bólowe wracają. Drugim , poważnym powikłaniem są złamania i pęknięcia, prowadzą one często , szczególnie w przypadku złamań skośnych do konieczności ekstrakcji.

    Czy możemy przewidzieć i uniknąć powikłań dzięki prawidłowej klasyfikacji i prawidłowej odbudowie? Jak podzielić filary i dostosować odpowiedni materiał i metodę? Często mówimy o aspektach ekonomicznych, kiedy odbudowa jest leczeniem droższym , ale czy alternatywą jest ekstrakcja i leczenie imlantologiczne ? Wtedy analiza ekonomiczne wygląda korzystniej ,gdy uda się odbudować własny ząb.

 

  Większa część wykładu dotyczy odbudowy filarów na wkładach koronowo-korzeniowych. Przedstawię wiedzę opartą na faktach naukowych ( Evidence Based Dentistry), która pozwoli uczestnikom na wprowadzenie klarownych  zasad kwalifikacji zębów do wykonania wkładów k-k. Tylko w oparciu o badania kliniczne możemy wybrać metody, które zabezpieczają filary przed powikłaniami i zapewniają długoczasowe przeżycie naszych rekonstrukcji.

 

 1. Odbudowa kompozytowa.

 • kiedy jest wystarczająca ?

 • jaki system łączący i materiał sprawdzi się najlepiej ?

 • jaka grupa zębów może być skutecznie odbudowana materiałem kompozytowym ?

   

 1. Korona pełnoceramiczne trzyćwierciowa

 • czy oszczędna preparacja sprawdza się w odbudowie zębów po leczeniu endodontcznym

 • jaki rodzaj ceramiki zastosować

 • najskuteczniejsza technika cementowania

 • jak rozwiązać problem estetyczny silnie przebarwionych filarów

   

  3.Korona protetyczna

 • kiedy należy zastosować koronę protetyczną ?

 • jaka będzie najlepsza dla jakiego filaru ?

 • korony pełnoceramiczne versus na metalach ?

 • jak odbudować filar przed założeniem korony ?

 • jak zapewnić szczelność brzegu korony i zachować zdrowe przyzębie ?

 • jak przedyskutować z pacjentem konieczność wykonania korony ?

 • czy wykonać preparację przed czy po leczeniu endodontycznym ?

 • dokładne wskazania i przeciwwskazania do wykonywania koron na zęby po leczeniu endodontycznym

   

  4.Odbudowa filarów na wkładach koronowo- korzeniowych.

 • kiedy konieczny jest wkład k-k ?

 • jaka ilość tkanki zęba jest wystarczająca do odbudowy

 • zasady doboru wkładów dla poszczególnych grup zębów

 • czy zawsze jest konieczna korona na wkład k-k ?

 • jakie siły działają na różne grupy zębów i jak odbudowa powinna się im przeciwstawiać ?

   

  5.Wkłady  z włókien szklanych

 • zalety i wady wkładów giętkich (np z włókien szklanych)

 • czy zasady adhezji w kanałach korzeniowych funkcjonują analogicznie jak w zębinie i szkliwie ?

 • zasady preparacji do wkładów z włókien szklanych

 • ograniczenia w  zastosowaniu odbudowy adhezyjnej filarów

 • różnice pomiędzy wkładami różnych producentów

 • wkłady indywidualne z włókien szklanych wykonywane metodą pośrednią i bezpośrednią

   

  6.Wkłady standardowe pasywne

 • zasady wykorzystania wkładów standardowych

 • bezpieczna preparacja łoża dla wkładu

 • cementowanie zapewniające długoczasową retencję

 • odbudowa filaru na wkładzie standardowym

 •  jak dobrać materiał na wkład i materiał do odbudowy filaru ?

   

  7.Wkłady odlewane

 • kiedy konieczne jest zastosowanie wkładu odlewanego ?

 • wybór odpowiedniego materiału

 • najlepsze metody wyciskowe z wykorzystaniem systemu kalibrowanych transferów

 • cementowanie wkładów odlewanych


 Szczegółowe informacje w zakładce "zobacz szczegóły".

 

 

Warsztat praktyczny - środa rano

Uwaga w zakładce zobacz szczegóły jest nieprawidłowo podana data warsztatów - z powodu problemów technicznych nie mogę dokonać zmiany.

Dr n med. Marcin Aluchna

Wkłady koronowe i mosty kompozytowe modelowane techniką bezpośrednią i pośrednią.

 

 Podczas spotkania uczestnicy wykonują samodzielnie most kompozytowy w odcinku przednim metodą bezpośrednią w modyfikacji autora. Most w odcinku bocznym wykonywany jest na modelu silikonowym który uczestnicy tworzą samodzielnie na pobranych podczas szkolenia  wyciskach. W pracy wykorzystywane będą nowej generacji Włókna Kompozytowe i systemy do opracowania wypełnień.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje data wniesienia opłaty na nr rachunku :

 Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny Marcin Aluchna

B.S w Mszczonowie;  19 9302 0004 0009 8687 3000 0010

W opisie proszę o podanie danych do faktury z dopiskiem „Warsztat Eurodens”

 Koszt dla uczestników Konferencji 550 PLN Dla osób nie uczestniczących w konferencji 1100 PLN

 

 

 

 

 

Liczbę punktów edukacyjnych, odpowiadających poszczególnym formom doskonalenia zawodowego – podaje, wśród innych regulacji, obwieszczenie ministra zdrowia z 28 września 2017 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. 

lekarz dentysta potwierdza aktywność zawodową poprzez uzyskiwanie odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych, obliczonych w ustalonych okresach rozliczeniowych.

Dopełnienie przez lekarza dentystę obowiązku doskonalenia zawodowego rozlicza się w, następujących po sobie, okresach rozliczeniowych obejmujących 48 miesięcy.

Lekarz dentysta wypełnia obowiązek doskonalenia zawodowego, jeżeli w okresie rozliczeniowym uzyskuje co najmniej 200 punktów edukacyjnych.

Przykładowo, za realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez kierownika specjalizacji lub umiejętności – przysługuje 50 pkt. (za rok). Natomiast za roczne sprawowanie funkcji opiekuna stażu podyplomowego, potwierdzone przez kierownika jednostki uprawnionej do prowadzenia stażu – przysługuje 30 pkt.

Cała lista, obejmująca liczbę punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym formom doskonalenie zawodowego, składa się z 19 pozycji.

O

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 17 października 2017 r.
Poz.1923
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 28 września 2017 r.
 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia
obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

obwieszczenie zamieszczono w Dzienniku Ustaw z 17 października 2017 r. poz. 1923.

 

 

« wróć do listy aktualności