Pozostałe aktualności

Brak pozostałych aktualności

XVII Forum Stomatologii Praktycznej - Krynica 2021

Dodano - (2017-10-19 00:00:00)


XVII FORUM STOMATOLOGII PRAKTYCZNEJ

SZKOLENIE & NARTY & WYPOCZYNEK

Krynica Zdrój 2021

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy  na  XVII Forum Stomatologii Praktycznej do Krynicy-Zdroju.

To świetne połączenie rozwoju zawodowego i zimowego wypoczynku.


Poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje:

Data: zakwaterowanie 28.02.2021 r. – 07.03.2021 r.
                     wykłady od 01.03.2021 r.  do 06.03.2021 r. w godzinach 16.00-21.00

Miejsce: Hotel Pensjonat "Witoldówka" ul. Bulwary Dietla 10 , Krynica-Zdrój, Polska

Organizator: Towarzystwo Szkolenia Podyplomowego EURODENS

Kierownik naukowy:

Dr n med. Iwona Kuroń - Opalińska

Kierownik organizacyjny:

Lekarz stomatolog Maria Kleinrok

Zaproszeni wykładowcy:

 Informacji telefonicznych udziela: 
 Janusz Kleinrok
tel. 601244319
 
Opis szkolenia i program dostępny na stronie: www.eurodens.pl


Program Szkolenia


Poniedziałek

 

 

 

Wtorek

 Dr n med Marcin Aluchna

 

 

 

Środa

 


Czwartek

  1.  

 

Piątek

 

  1.  

 

Sobota

  •  


 Szczegółowe informacje w zakładce "zobacz szczegóły".

 

 

 

 

Liczbę punktów edukacyjnych, odpowiadających poszczególnym formom doskonalenia zawodowego – podaje, wśród innych regulacji, obwieszczenie ministra zdrowia z 28 września 2017 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. 

lekarz dentysta potwierdza aktywność zawodową poprzez uzyskiwanie odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych, obliczonych w ustalonych okresach rozliczeniowych.

Dopełnienie przez lekarza dentystę obowiązku doskonalenia zawodowego rozlicza się w, następujących po sobie, okresach rozliczeniowych obejmujących 48 miesięcy.

Lekarz dentysta wypełnia obowiązek doskonalenia zawodowego, jeżeli w okresie rozliczeniowym uzyskuje co najmniej 200 punktów edukacyjnych.

Przykładowo, za realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez kierownika specjalizacji lub umiejętności – przysługuje 50 pkt. (za rok). Natomiast za roczne sprawowanie funkcji opiekuna stażu podyplomowego, potwierdzone przez kierownika jednostki uprawnionej do prowadzenia stażu – przysługuje 30 pkt.

Cała lista, obejmująca liczbę punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym formom doskonalenie zawodowego, składa się z 19 pozycji.

O

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 17 października 2017 r.
Poz.1923
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 28 września 2017 r.
 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia
obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

obwieszczenie zamieszczono w Dzienniku Ustaw z 17 października 2017 r. poz. 1923.

 

 

« wróć do listy aktualności