Witamy na stronie EURODENS

Uczestnictwo w kursach pozwoli państwu uzyskać punkty edukacyjne, do czego zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. 04.231.2326) z dnia 06.10.2004, które weszło w życie w dniu 05.11.2004.

Aktualności:

KONFERENCJA FuturDENT 2016* - Warszawa, Pałac Kultury - 22, 23 kwietnia 2016

Dodano: (2016-01-18 00:00:00)

Szanowni Państwo,

 

Mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału  w konferencji „FUTURDENT”,

organizowanej przez 

Towarzystwo Szkolenia Podyplomowego „Eurodens” i Zarząd Targów Warszawskich S.A

w dniach 22 i 23 kwietnia 2016 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

" FUTURDENT " to konferencje, warsztaty i towarzysząca im wystawa sprzętu i materiałów stomatologicznych

Głównym celem organizacji FUTURDENT jest prezentacja najnowszych rozwiązań technologicznych w stomatologii.

FUTURDENT to innowacje w służbie stomatologii i PRAKTYKA, PRAKTYKA, PRAKTYKA.................

Zgłoszenia przyjmuje Pani Grażyna Pietrzyk telefon 22 849 60 06 wewnętrzny 121

PROGRAM KONFERENCJI FuturDENT 2016*

 

PIĄTEK 22 kwietnia 2016

 

Kurs medyczny nr I                ODWOŁANY!!!  (3 punkty edukacyjne) – 350 PLN

08:45 – 12:15                         Dr n. med. Wojciech Bednarz

Profilaktyka i leczenie periodontologiczne przed, w trakcie oraz po zasadniczym leczeniu stomatologicznym.

 1. Diagnostyka tkanek przyzębia, rozpoznanie, ustalenie planu leczenia.
 2. Profilaktyka wstępna. Niechirurgiczne postępowanie periodontologiczne.
 3. Leczenie chirurgiczne periodontopatii.
 4. Zabiegi chirurgiczne przygotowujące tkanki otaczające zęby i implanty śródkostne do leczenia zasadniczego.
 5. Periodontologiczna opieka podtrzymująca uzyskane rezultaty leczenia.

Kurs medyczny nr II               (3 punkty edukacyjne) – 350 PLN

 

09:00 – 12:30                         Dr n. med. Wojciech  Drobek

 

1. Dysfunkcje URNŻ a bóle głowy i bruksizm, czyli gdzie kończy się rola lekarza stomatologa praktyka.
a. bóle głowy i twarzy – wytyczne dla stomatologów
b. współczesne spojrzenie na bruksizm, czyli nie tylko przyczyny emocjonalne
c. podstawy patofizjologii układu ruchowego narządu żucia
2. Bruksizm, staw skroniowo-żuchwowy i neuropatie – problem lokalny czy ogólnoustrojowy – fakty i mity.
a. schorzenia ogólnoustrojowe predysponujące do dysfunkcji URNŻ
b. gnatologia w wieku rozwojowym
c. wpływ zaburzeń układu stomatognatycznego na funkcjonowanie organizmu ludzkiego
d. szumy/piski w uszach, zaburzenia równowagi i schorzenia aparatu ruchowego – czy przyczyna może tkwić w stawie skroniowo-żuchwowym?
3. Bóle głowy, bruksizm, dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego – badanie, plan leczenia, rokowanie.
a.    wytyczne epidemiologiczne
b.    badanie podmiotowe ogólnoustrojowe
c.    badanie podmiotowe gnatologiczne
d.    badanie czynnościowe podstawowe dla praktyków
e.    pełne badanie przedmiotowe
4.  Leczenie bruksizmu i dysfunkcji URNŻ ze szczególnym uwzględnieniem szynoterapii i nie tylko.
a.    leczenie czynnościowe przyczynowe
b.    leczenie czynnościowe objawowe
c.    szynoterapia – wskazania, przeciwwskazania, wykonawstwo, błędy
d.    przygotowanie pacjentów do leczenia ortodontycznego i rehabilitacji protetycznejKurs medyczny nr III              (3 punkty edukacyjne) – 300 PLN

 

09:15 – 12:45                          Dr hab. n. med. Grażyna Marczuk-Kolada, dr n. med. Elżbieta Łuczaj-Cepowicz, Dr hab. n. med Lidia Postek-Stefańska

 


Dr hab. n. med Lidia Postek-Stefańska
Podejmowanie decyzji w leczeniu endodontycznym zębów stałych u pacjentów w wieku rozwojowym.

 1. Specyfika budowy anatomicznej i histologicznej zębów stałych niedojrzałych.
 2. Różnice w leczeniu endodontycznym zębów stałych z nieuformowanymi korzeniami w porównaniu z dojrzałymi.
 3. Trudności w obiektywnej ocenie stanu miazgi w zębach stałych u pacjentów w wieku rozwojowym.
  1. Aktualne wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej (American Academy of Pediatric Dentistry, AAPD)
    dotyczące leczenia miazgi zębowej niedojrzałych zębów stałych.
 4. Metody biologiczne stosowane w leczeniu chorób miazgi niedojrzałej.
 5. Metody apeksyfikacji w leczeniu zębów stałych niedojrzałych z martwą miazgą.
 6. Endodontyczne leczenie regeneracyjne - rewaskularyzacja, techniki inżynierii tkankowej.
 7. Leki, środki odkażające i materiały stosowane w leczeniu endodontycznym zębów stałych niedojrzałych.
 8. Kontrola kliniczna i radiologiczna procesu leczenia endodontycznego zębów stałych niedojrzałych.

Dr hab. n. med. Grażyna Marczuk-Kolada, dr n. med. Elżbieta Łuczaj-Cepowicz 
Postępowanie w wybranych urazach zębów mlecznych i stałych u dzieci - doświadczenia własne.

Urazowe uszkodzenia zębów są częstą przyczyną zgłaszania się pacjentów w wieku rozwojowym do gabinetu stomatologicznego. Prawidłowa diagnoza i zaplanowane leczenie mają znaczący wpływ nie tylko na dalszy rozwój narządu żucia, ale także na komfort i jakość życia dziecka.

Wystąpienie będzie obejmowało:

 1. Zasady diagnostyki i postępowania leczniczego we wtłoczeniach zębów stałych i mlecznych.
 2. Zasady diagnostyki i postępowania terapeutycznego w złamaniach korzeni zębów stałych i mlecznych.
 3. Przedstawienie własnych doświadczeń w leczeniu wyżej wymienionych rodzajów urazowych uszkodzeń zębów u dzieci.

 

Kurs medyczny nr IV               (3 punkty edukacyjne) – 250 PLN

 

09:30 – 13:00                         Lekarz dentysta  Krzysztof  Polanowski

 

Adhezja i kompozyty w  stomatologii estetycznej, protetyce i rekonstrukcjach uzębienia, Renamel Mikrofilny, Nano, Mikrohybrydowy, Opakery kryjące przebarwienia.

 1. Praktyczne  zastosowanie systemów adhezyjnych w różnych sytuacjach klinicznych
 • wady i zalety systemów adhezyjnych
 • prawidłowe ich zastosowanie modyfikacje własne w zależności od użytego tworzywa rekonstrukcyjnego
 • techniki łączone
 1. Rodzaje kompozytów stomatologicznych i ich zastosowanie praktyczne.
 • kompozyty  Mikrohybrydowe, Nano oraz Mikrofilne, kompozyty PEX
 • rola kompozytów typu „flow”
 • opakery kryjące, modyfikatory koloru i podbarwiacze – przeznaczenie i zastosowanie
 1. Jak pozbyć się efektu białych linii, szarego odcienia licówki
 2. Jak ukryć głębokie przebarwienia, zachowując cienką warstwę kompozytu
 3. Techniki niwelujące lepkość kompozytu
 4. Wykańczanie i polerowanie kompozytów gwarancją długotrwałego efektu estetycznego i klinicznego
 5. Bezpośrednie i pośrednie techniki protetyczne
 6. Rekonstrukcje  trzonowców:
 • - techniki uproszczone oraz oparte na biomimetyce
 1. Wypełnienia ubytków klasy III, IV oraz II - porady praktyczne

 

 

Warsztat praktyczny nr I                        (3 punkty edukacyjne) – 450 PLN

13:30 – 17:00                                         Lekarz dentysta  Krzysztof  Polanowski

 

liczba miejsc 14
Szkolenie wg. programu " The Center for Esthetic Excellence" Chicago

 • Wykonanie licówki z zastosowaniem tradycyjnej metody warstwowej i różnych typów kompozytów: Mikrohybrydowy, Nano
            Mikrofilny
 • Wykonanie licówki techniką warstwową z użyciem podbarwiaczy i opakerów
 • Techniki polerowania i wykańczania kompozytów
 • Zasady nadawania anatomii morfologicznej licówki
 • Wykonanie rekonstrukcji złamanego zęba ( kl. IV) z wykonaniem indeksu

Ćwiczenia na modelach i fantomach

 

 

Kurs medyczny nr V               (4 punkty edukacyjne) – 280 PLN

09:45 – 14:15                         Lekarz denysta  Michał  Paulo

 

 Kalka stomatologiczna, dopasowanie zęba w zgryzie - oczywista oczywistość???

 • Zasady pracy kalką stomatologiczną
 • Którą kalkę wybrać? Jak dobrać kalkę do procedury klinicznej?
 • Czym różni się folia okluzyjna od kalki?
 • Na czym polega metoda dwufazowa?
 • Arti-Dry w codziennej praktyce?
 • Elektroniczny łuk twarzowy - czy może się przydać w codziennej praktyce?

 

V KONGRES PRAWA MEDYCZNEGO    Nowego Gabinetu Stomatologicznego – 290 PLN

09:30 – 16:30                         dr  Wojciech Szefke

1.             Gabinet dentystyczny – status prawny

 • form prowadzenia działalności gospodarczej - wady i zalety
 • obrót produktami do higieny jamy ustnej – zasady
 • wewnętrzna i zewnętrzna reklama gabinetu dentystycznego -  dopuszczalny zakres reklamy
 • udział lekarzy w kampaniach reklamowych produktów do higieny jamy ustnej i produktów leczniczych – ewentualne sankcje
 • wyposażenie gabinetu dentystycznego (aparatura – dokumentowanie przeglądów i czynności serwisowych – wzory
           dokumentów), produkty lecznicze i pozostałe wyroby medyczne
 1. Zasady udzielania świadczeń
 • zgodna pacjenta na świadczenie (na jakie zabiegi wymagana jest pisemna zgoda)
 • status prawny osób małoletnich i częściowo ubezwłasnowolnionych
 • przekroczenie zakresu zgody
 • informacja o zakresie leczenia i następstwach 
 • rękojmia i gwarancja za udzielone świadczenia (czy i kiedy należy udzielać gwarancji na wykonaną usługę)
 • zastosowanie do usług stomatologicznych przepisów o niezgodności towaru z umową
 • dokumentowanie udzielanych świadczeń
 1. Odpowiedzialność gabinetu, lekarza i personelu cz. I
 • rodzaje odpowiedzialności (karna, cywilna, zawodowa)
 • normy wyznaczające zakres obowiązków i odpowiedzialności - ustawa o prawach pacjenta, o zawodzie   lekarza i lekarza
            dentysty, Kodeks etyki zawodowej, kodeks cywilny, kodeks karny itp.
 • błąd medyczny – rodzaje i skutki prawne
 • awaria wyposażenia – skutki
 • współodpowiedzialność  (współpraca z technikami dentystycznymi – zakres i zasady odpowiedzialności, wykonywanie
            zabiegu z udziałem innego lekarza)
 • status prawny personelu medycznego zatrudnionego / świadczącego usługi w gabinecie
 1. Odpowiedzialność gabinetu, lekarza i personelu cz. II
 • instytucje i metody ochrony przed różnymi formami odpowiedzialności (podstawowe zasady postępowania)
 • alternatywne metody reakcji na roszczenia pacjenta
 • ochrona ubezpieczeniowa zakres i skutki w przypadku roszczeń pacjenta
 • roszczenia pacjenta - postępowanie sądowe etapy (wytoczenie powództwa,  odpowiedź na pozew, najczęściej występujący
            materiał dowodowy  - zeznania lekarzy i personelu, dokumentacja medyczna, opinia biegłych)
 • ewentualna szkoda i sposób jej naprawienia (szacowanie uszczerbku na zdrowiu, odszkodowanie/ zadośćuczynienie)
 • prawne i etyczne aspekty współpracy z przedstawicielami firm farmaceutycznych i rynku wyrobów medycznych
 1. Nadzór nad wykonywaną działalnością leczniczą. Nowe zasady kontraktowania po podziale NFZ .
 • nadzór wojewody
 • zakres nadzoru organów kontroli (Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy)
 • podział NFZ, nowe zasady kontraktowania świadczeń
 1. Prowadzenie dokumentacji medycznej i dokumentacja procesów sterylizacji

Indywidualne konsultacje z Prawa Medycznego (Centrum Dialogu)

Każdy uczestnik V KONGRESU PRAWA MEDYCZNEGO otrzyma „ Zbiór aktualnych wzorów dokumentów prawnych dla lekarza stomatologa do prowadzenia własnej praktyki”.

 

Kurs medyczny nr VI            ODWOŁANY!!!   (4 punkty edukacyjne) – 250 PLN

 

13:15 – 16:30                         Dr n. med. Małgorzata Kiernicka 


Pacjent z chorobami ogólnoustrojowymi na fotelu stomatologicznym.

 • Przygotowanie do zabiegu
 • Zalecenia szczególne
 • Zapobieganie powikłania
 • Antybiotykoterapia osłonowa
 1.  Periodontologia w praktyce interdyscyplinarnej.
 • Rola lekarza stomatologa w diagnostyce chorób ogólnych
 • Periodontologia w kompleksowym planie leczenia.
 • Periodontologia a inne dziedziny stomatologiczne
 1.  Wstęp do chirurgii periodontologicznej.
 • Kiretaże
 • Igły i nici
 • Płaty dostępu
 • Szycie chirurgiczne
 1.  Elektrochirurgia w stomatologii
 • Rodzaje urządzeń
 • Zasady działania urządzeń do elektrochirurgii
 • Zasady pracy urządzeniem do elektrochirurgii.
 • Przykłady zastosowania elektrochirurgii w praktyce

 

Kurs medyczny nr VII             (3 punkty edukacyjne) – 300 PLN

13:30 – 16:30                         Dr n .med. Jacek Ciesielski, lekarz dentysta  Krzysztof Adamowicz

 

 

Wykorzystywanie szyn po relaksacji nerwowo-miesniowej. Faza kliniczna i labolatoryjna.

 1.   Zasady skutecznej szynoterapii w dysfunkcjach układu stomatognatycznego- podstawowe założenia konstrukcyjne.
                   Zasady doboru odpowiedniej szyny. Co sprawdzamy podczas wizyt kontrolnych, ile czasu powinna trwać szynoterapia,
                   zalecenia pokontrolne.
 2. Jak sprawdzić efektywność naszego leczenia w poszczególnych jego etapach przy użyciu szyn o odpowiedniej  
                  konstrukcji?
 3. Podział i chrakterystyka szyn relaksacyjnych wykorzystywanych w leczeniu dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego.
                 Przegląd przypadków klinicznych.

 

Kurs medyczny nr VIII             (3 punkty edukacyjne) – 350 PLN

13:30 – 17:00                         Prof. dr hab. n  med.  Mariusz Lipski 

 

 1. Perforacja dna komory: przyczyny, diagnostyka, leczenie (materiały i techniki) oraz rokowanie. Prezentacja własnych
            przypadków wraz z filmami.
 2. Szeroki otwór wierzchołkowy. Przyczyny, postępowanie ze szczególnym uwzględnieniem tzw. Jednowizytowej
            apeksyfikacji. Prezentacja własnych przypadków wraz z filmami.
 3. Powtórne leczenie endodontyczne. Część 1 i 2.

Kiedy wykonać ponowne leczenie endodontyczne? Czy zęby z nieprawidłowo wypełnionymi kanałami wymagają zawsze powtórnego leczenia endodontycznego? W jaki sposób usunąć z kanału dobrze skondensowaną gutaperkę oraz twarde uszczelniacze (pasta AH Plus, tlenek cynku z eugenolem, cement fosforanowy)? Pomiar długości w zębach leczonych powtórnie, Płukanie i dezynfekcja kanałów korzeniowych – sekwenecja roztworów płuczących i typy wkładek stosowanych do dezynfekcji, Leczenie jednowizytowe a dwuwizytowe, Czy zęby leczone powtórnie gorzej rokują?

 

 

Kurs medyczny nr IX              (3 punkty edukacyjne) – 300 PLN

 

14:00 – 17:30                         Dr n. med. Iwona Kuroń-Opalińska

 


Rehabilitacja protetyczna pacjentów z zaburzoną wysokością  zwarcia.  

 1. Badanie pacjenta z obniżoną wysokością zwarcia, rola stref podparcia
 2. Zasady podnoszenia wysokości zwarcia: jedno- czy dwuetapowo?
 3. Ustalanie prawidłowej wysokości zwarcia –zgryz konstrukcyjny, wzorniki zwarciowe
 4. Czas trwania pierwszego etapu  leczenia
 5. Leczenie dwuetapowe
 6. Badania dodatkowe
 7. Przegląd metod podnoszenia zwarcia (szyna, rekonstrukcja kompozytem, proteza nakładowa, mosty tymczasowe  itd.)
 8. Zasady okluzji.
 9. Przypadki kliniczne- od badania do leczenia docelowego.

 

SOBOTA 23 kwietnia 2016

 

 

Kurs medyczny nr X               (4 punkty edukacyjne) – 350 PLN

08:45 – 13:00                         Prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska 

 

Wykład interaktywny

 1. Zdjęcia wewnątrzustne bez tajemnic - techniki wykonywania, błędy techniczne i artefakty, anatomia radiologiczna
 2. Zdjęcia pantomograficzne w pigułce - technika wykonywania, błędy techniczne i artefakty, anatomia radiologiczna,
            podstawy interpretacji
 3. Interaktywna analiza zdjęć rentgenowskich

13:30 – 14:30              Konsultacje indywidualne (Strefa Dialogu) - obowiązują zapisy

 

 

Warsztat praktyczny nr II                        (5 punktów edukacyjnych) – 290 PLN

13:30 – 18:30                                         Dr n. med. Anna Michalska, mgr inż. Andrzej Kołodziejczyk

 

liczba miejsc 16
Rentgenodiagnostyka w praktyce dla lekarzy stomatologów czyli jak prawidłowo wykonać zdjęcie RTG.

 

 

Kurs medyczny nr XI            ODWOŁANY!!!   (3 punkty edukacyjne) – 350 PLN

 

09:00 – 12:45                          Prof. dr hab. Stanisław Majewski, dr hab. n. med. Grażyna Wiśniewska,                                                                       dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz

 

 

Prof. dr hab. Stanisław Majewski

Podstawowa i specjalistyczna praktyka protetyczna - zakres kompetencji i odpowiedzialności zawodowej

dr hab. n. med. Grażyna Wiśniewska

Rehabilitacja protetyczna trudnych przypadków bezzębia w sytuacji wykluczenia leczenia implantoprotetycznego

dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz

Leczenie protetyczne z zastosowaniem licówek jako alternatywa dla koron

 

 

Kurs medyczny nr XII              (2 punkty edukacyjne) – 200 PLN

 

09:15 – 11:30                         Lekarz  dentysta Krzysztof Polanowski

 

 

Protetyka Praktyczna. Protezy całkowite, szkieletowe, elastyczne - wykład dla lekarzy i techników dentystycznych

 1. Diagnoza kliniczna jako podstawa klasyfikacji pacjenta i wyboru uzupełnienia protetycznego i pracy laboratoryjnej
 2. Kliniczne przygotowanie jamy ustnej gwarancją sukcesu leczenia protetycznego- techniki, metody
 3. Praktyczne zastosowanie protezy szkieletowej, metalowej osiadającej, akrylowej, acetalowej, hybrydowej, protezy z zamkami
           precyzyjnymi.
 4. Uzupełnienia zdejmowane specjalne typu Snap On
 5. Podścielenia protez oraz reperacje wykonywane w gabinecie stomatologicznym metoda pośrednią i bezpośrednią
            materiałami twardymi i miękkimi
 6. Technologia podścieleń wykorzystywana w celu: eliminacji wizyt korekcyjnych, przygotowaniu jamy ustnej do protetyki,
            leczenia periodontologicznego, zwiększenia wygody i retencji protez, przywrócenia odpowiednich warunków okluzyjnych
 7. Okluzja anatomiczna vs nieanatomiczna protez całkowitych

Kurs medyczny nr XIII             (3 punkty edukacyjne) – 250 PLN

 

09:15 – 12:45                         Dr n med. Jan Zuchowski

 

Postępowanie w urazach zębów.

 1.  Fizjologia miazgi, zębiny, ozębnej, kości.
 2.  Regeneracja miazgi, zębiny, ozębnej, kości.
 3.  Rodzaje urazów.
 4.  Kiedy leczyć, a kiedy usuwać zęby po urazach?
 5.  Praktyczne postępowanie w zależności od urazu.

Warsztat praktyczny nr III                  ODWOŁANY!!!     (3 punkty edukacyjne) – 250 PLN

 

13:15 – 16:45                                         Dr n med. Jan Zuchowski

 

Badania własne Lekarzy:

A- Na 5 stanowiskach będzie: 5 Pulpo-metrów, oraz 5 stojących lusterek i dodatki..,

B- Każdy Lekarz otrzyma 3 karty do badań zębów własnych lub Kolegi..,

C- Każdy uczestnik będzie miał możliwość zbadania (odczucia-?) progu pobudliwości (pp)

     miazgi zębów własnych, oraz ewentualnie Koleżanki/Kolegi, jak też zanotowania

     ich wartości, porównania i interpretacji oraz dyskusji.

 

Warsztat praktyczny nr IV                   ODWOŁANY!!!   (3 punkty edukacyjne) – 400 PLN

 

09:45 – 13:15                                         Dr n. med. Jacek Ciesielski

 

Praca z artykulatorem. Rejestracja zwarcia neuromieśniowego po relaksacji aparatem J-5 wymaga posiadania modeli gipsowych własnych zębów.

 

 

 

 

Kurs medyczny nr XIV           (3 punkty edukacyjne) – 250 PLN

 

13:30 – 17:00                         Dr n. med. Marcin Aluchna, dr n. med. Jacek Smereka

 

Symptomatologia stanów zagrożenia życia 
SAPLE
Postępowanie we wstrząsie anafilaktycznym
Postępowanie w przypadku zatrzymania krążenia
Zapobieganie wytypowaniu zagrożeń
Specyfika gabinetów stomatologicznych w aspekcie ratownictwa medycznego

 

Kurs medyczny nr XV           ODWOŁANY!!! (4 punkty edukacyjne) – 350 PLN

 

 

13:45 – 17:45                         dr med. dent.  Zbigniew Piankowski, Adrian Jebara, Dr n. med. J. Dethloff                                     

 

Dr med.  Zbigniew Piankowski

Estetyka pod kontrolą w pracach protetycznych

Adrian Jebara
Estetyka pod kontrola w fotografii stomatologicznej

Dr n. med. Jan Dethloff
Podnoszenie zwarcia pod kontrolą w pracach protetycznych i implantologicznych

 

Kurs medyczny nr XVI           (4 punkty edukacyjne) – 250 PLN

 

13:45 – 18:00                         Marcin Bałon, Wojciech Wilk

 


Dofinansowania inwestycji z Unii Europejskiej

Dotacje dla branży stomatologicznej w ramach programów krajowych.
Dotacje dla branży stomatologicznej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.
- na jakiego rodzaju inwestycje można otrzymać wsparcie
- warunki współfinansowania inwestycji przez UE
- kryteria oceny projektów ubiegających się o wsparcie finansowe
- procedura pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej
- jakie urządzenia mogą być włączone w zakres finansowania
Pozaunijne możliwości finansowania inwestycji.

Zobacz wszystkie aktualności